V úterý 29.10. proběhl v U-krytu Den otevřených dveří

Návštěvníkům z veřejnosti, kteří se k nám přišli podívat, byly představeny prostory, nabídka a poslání naší služby, byli představeni pracovníci a odpovídali jsme na otázky. Kdokoliv se mohl podívat, jak to u nás chodí v bežných provozních hodinách. Děti byly vděčné za prodlouženou otevírací dobu a několik z nich si dobrovolně a ochotně přichystalo vystoupení parkourových dovedností s komentovaným doprovodem přes mikrofon. Program dětí tak zpestřil obvyklé aktivity a potvrdil jeden z významů naší služby - poskytnout dětem bezpečné zázemí k smysluplnému trávení volného času.

Děkujeme všem za účast, spolupráci a přízeň.