Největší prázdninová akce v U-krytu slavila opět úspěch!

Akce Tajemství podzemního bludiště letos přivítala přes 60 účastníků, kteří si vyzkoušeli řešení šifer, labyrintů a bludišť. Soutěže byly jednou velkou výzvou, nebyla to jednoduchá zkouška a ne všichni získali plný počet bodů. Prostory U-krytu se částečně ponořily do tmy, ve které museli účastníci hledat řešení úkolů na jednotlivých stanovištích. V osvětlených částech se zahřívaly mozkové závity nad šiframi. Od 13:30 do 18 hod. na všechny úspěšné soutěžící čekala sladká odměna.