6. září od 9.30 do 17 hod proběhla akce pod záštitou primátora Michala Pobuckého pořádaná odborem sociálních služeb s názvem "Den sociálních služeb", kterého se zůčastnili poskytovatelé na území našeho města. Vedle informcí o formách pomoci seniorům, lidem pečujícím o své blízké nebo s tělesným postižením se návštěvníci z řad široké veřejnosti mohli dozvědět podrobnosti také o U-krytu a dalších zařízeních pro děti a mládež. S hrdostí na vaši věrnost, kterou nám projevujete jsme reprezentovali naše služby.