Finančně nás podpořili:

rok 2019
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek, Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek, Nadační fond Albert, Martin Dubčák, Ondřej Krumplovič

rok 2018
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek, Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek, MUDr. Svatava Dedková, Jiří Novák

rok 2017
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek, Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek, Reality Ridera a.s., Martin Dubčák

rok 2016
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek, Nadační fond Albert, Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek

rok 2015
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek, Nadační fond Albert ,Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek, Sbor Církve bratrské Frýdek-Místek, V. Ochman.

rok 2014
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek, Sbor Církve bratrské Frýdek-Místek, V. Ochman.

rok 2013
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, Nadace rozvoje občanské společnosti - sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace OKD, Sbor Církve bratrské Frýdek-Místek.

rok 2012
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, Nadace rozvoje občanské společnosti - sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Město Frýdlant n.O., Nadace OKD, Ambium s.r.o., Inspiration

rok 2011
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Divoké husy – zdvojnásobení výtěžku benefiční akce, Nadační fond Kimex, Ambium, s.r.o., Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, Sbor Církve bratrské Frýdek-Místek.

V rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v letech 2008-2011 spolufinancováno z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

rok 2010
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Divoké husy – zdvojnásobení výtěžku benefiční akce, Ambium, s.r.o., Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, HNS, hudební nástroje, Martin Kaňok – Počítače, Sbor Církve bratrské Frýdek-Místek, M. Sklář, N. Lisníková,  V. Ochman, Ing. R. Ochmanová, Bc. M. Kříž, Ing. M. Závodný, MUDr. P. Brückner, R. Valkovič, A. Krumplovič.

rok 2009 
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Divoké husy – zdvojnásobení výtěžku benefiční akce, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, HNS, hudební nástroje, Martin Kaňok – Počítače, Marek Sklář, Lubomír Harabiš, ing. Petra Dubčáková, Jiří Novák, Noemi Lisníková, Vladimír Ochman, Monika Křístková, Bc. Michal Kříž, ing. Martin Závodný, MUDr. Dedková Svatava, MUDr. Pavel Brückner, Petr Tkáč, Ivan Janečka.

rok 2008
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek, sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Divoké husy – zdvojnásobení výtěžku benefiční akce, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, TCL DigiTrade, s.r.o., HNS, hudební nástroje, Martin Kaňok – Počítače, Církev bratrská Frýdlant n.O., Marek Sklář, Martin Dubčák, Lubomír Harabiš, ing. Petra Dubčáková, Jiří Novák, Noemi Lisníková, ing. Václav Jurga, Kamil Rudolf, Monika Křístková, Ivan Pokorný, ing. Martin Závodný, Bogdan Lach, Petr Tkáč, Ivan Janečka.

rok 2007 
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Město Frýdek-Místek, sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Mezinárodní potřeby, Nadace Divoké husy, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek , Počítače- Martin Kaňok, HNS, hudební nástroje, Moravskoslezský SEM, E. Duží, L. Harabiš, I. Janečka, M.Lisník, J. Novák, , P. Ondřej, V. Ochman, M. Sklář, P. Tkáč 

rok 2006 
Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Město Frýdek-Místek, Město Frýdlant n. Ostravicí, sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Divoké husy, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek ,TCL DigiTrade s.r.o., Počítače- Martin Kaňok, Křesťanská akademie mladých, Ferrit, s.r.o., HNS, hudební nástroje, P. Brückner, J. Červenková, M. Dubčák, I. Janečka, V. Jurga, K. Klus, J. Křížová, M.Lisník, P. Mecnerová, J. Novák, A. Ogurčaková, P. Ondřej, V. Ochman, M. Sklář, P. Tkáč, L. Vávrová, M. Závodný

rok 2005
sbírkový projekt Pomozte dětem, Nadace Divoké husy, Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, Moravskoslezský kraj, Město Frýdek-Místek, Martin Kaňok – počítače, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, ing M. Lisník, M. Křístková, Petr Ptašek, Simon, HNS hudební
nástroje, Křesťanská akademie mladých, Karel Klus, Ferrit, s.r.o., TCL Digitrade s.r.o., Kroček Zdeněk, Petr Tkáč

rok 2004 
sbírkový projekt Pomozte dětem, Nadace Divoké husy, Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, Úřad práce Frýdek-Místek, Město Frýdek-Místek, TCL Digitrade, ing. Václav Jurga, Narnie, M. Žižka - Simon, Ferrit s.r.o., HNS – hudební nástroje, Image 33, V. Ochman, Čížek & Ptašek, Apoštolská církev: sbory Frýdek-Místek, Český Těšín, Karviná, Ostrava, Třinec, Zlín.

rok 2003 
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Divoké husy, Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, Moravskoslezský kraj, Město Frýdek-Místek, TCL Digitrade
Ford SILCAR PLUS s.r.o, ing. Martin Závodný, ing. Václav Jurga, MTA Ostrava s.r.o., Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, o.s. Křesťanské společenství Frýdek-Místek.

rok 2002 
Nadace rozvoje občanské společnosti – program Gabriel, Město Frýdek-Místek, firma TCL – Digitrade, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek
 

loga2.jpg