Z.s. Filadelfie

Historie a činnost

2001 Vznik spolku

2003 Vznik pobočného spolku Přístav Oldřichovice, jenž se zaměřuje na komplexní podporu náhradní rodinné péče

2003-dosud NZDM Nízkoprahový klub U-kryt

2002-2007 NZDM B.U.S. (Frýdek-Místek 02-05, Frýdlant n.O. 05-07)

2003-2005 Stavba dvou domů v lokalitě Oldřichovice pro pěstounské rodiny

2007-2016 Stavba čtyř domů v lokalitě Karpentná pro pěstounské rodiny

2009-2012 NZDM Frýdlant n.O.

Poslání

Být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot dětem a mládeži a podpora rozvoje člověka jako integrální bytosti v duchu křesťanské morálky a etiky