Z.s. Filadelfie

Historie a činnost

2001 Vznik spolku

2003 Vznik pobočného spolku Přístav Oldřichovice, jenž se zaměřuje na komplexní podporu náhradní rodinné péče

2003-dosud NZDM Nízkoprahový klub U-kryt

2002-2007 NZDM B.U.S. (Frýdek-Místek 02-05, Frýdlant n.O. 05-07)

2003-2005 Stavba dvou domů v lokalitě Oldřichovice pro pěstounské rodiny

2007-2016 Stavba čtyř domů v lokalitě Karpentná pro pěstounské rodiny

2009-2012 NZDM Frýdlant n.O.

Poslání

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní situace zvládat, podporuje je v samostatnosti azačlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní změny v životním stylu dětí a mládeže.