STREETWORK MÍSTEK

U-kryt není jen klub ve Frýdku, ale také terénní služba v Místku!

Už více, než dva roky pracovníci U-krytu působí také v Místecké části našeho města. Na hřišti při ulici Marie Majerové a v přilehlém okolí (sídliště Kolaříkovo), probíhá třikrát týdně terénní služba U-krytu, tzv. "STREETWORK" nebo zkráceně "STREET". Mezi hlavním tahem z Frýdku do Ostravy a ulicí Marie Majerové leží dvě zelení obklopené sportoviště, kde jsme k dispozici vždy, v pondělí, středu a čtvrtek, pokaždé od 14 do 18 hod., kromě státních svátků, podobně jako na streetu ve Frýdku. To znamená, že přicházíme za vámi a máme zpravidla plný batoh míčů, karetních her a dalšího volnočasového náčiní, jako např. frisbee, ringo, švihadlo (v rámci možností aktuálních nařízení). Zkrátka všechno, co se nám podaří nacpat do velké krosny, nabízíme ke společným aktivitám a samozřejmě jsme tu pro vás i k obyčejným a hlavně neobyčejným rozhovorům. Úspěšně jsme tak navázali na úspěšnou práci terénní služby Rebel, která v této lokalitě působila před námi a která nás do této lokality uvedla. Jsme rádi, když můžeme poznávat nové mladé lidi, protože každý z vás je jedinečný a výjimečný.  

street Místek