Otevírací doba klub od 3.10.2022

pozn.: Co je to naslouchárna? Čas určený výhradně pro rozhovory dětí s pracovníky.

Kontaktní hodiny vycházejí vstříc těm klientům, kteří pro poskytnutí služby, potřebují větší míru soukromí a bezpečí, než lze dosáhnout během běžného provozu klubu nebo streetworku, případně větší časový rozsah.
Doporučuje se domluva předem, kdy si pracovník s klientem domluví obsah, rozsah, datum a čas návštěvy, ale není to nutné a klient může přijít i bez předchozí domluvy.
Kontaktní hodiny naslouchárny probíhají každý provozní den mezi 13:30-14:30 hod. kromě středy.
V době kontaktních hodin není volně k dispozici prostor ani vybavení. Vidí-li to však pracovník v dané situaci jako prospěšné, může s klientem/klienty realizovat činnosti s využitím vybavení
a prostor klubu.