UPGRADE

ve výstavbě

V projektu Upgrade usilujeme o rozvoj těchto činností:

lektorská činnost: programy primární prevence - certifikované programy Úcta k životu, programy ze série Duchovní dědictví a další

volnočasové skupinové programy pro děti a mládež (např. akce v rámci Prázdnin ve městě)

dobrovolnická činnost