Změna provozní doby

Jako na začátku každého školního roku, tak i letos máme otevřený klub ve stejné době. Můžete nás navštívit každý pracovní den od 14,30 do 19 hodin kromě úterý, kdy fungujeme jen od 15 do 17 hodin. Na street, tedy ven za vámi, už nebudeme chodit 3 x týdně, ale jen jednou a to v úterý od 15 do 17 hodin (tzn. ve stejnou dobu, kdy je otevřený klub). Nezapomeňte, že kromě úterý můžete využít i naslouchárnu od 13,30 do 14,30 hodin. Naslouchárna slouží pouze k rozhovorům, nehrajeme žádné hry, ale věnujeme se tomu, co máte na srdci.

Těšíme se na vás.

otevíračka klub 2022