Klub a streetwork Frýdek přechází z prázdninové zpět na běžnou otevírací dobu

Jako na začátku každého školního roku tak i letos přecházíme z prázdninového režimu na běžný. To znamená, že do klubu můžete přijít každý pracovní den od 14,30 do 19 hodin kromě středy, kdy fungujeme od 13.30 do 16 hodin. Na street, tedy ven za vámi, budeme chodit jednou týdně a to v středu  od 15 do 17 hodin. Nezapomeňte, že po všechny dny krom středy můžete využít i naslouchárnu od 13,30 do 14,30 hodin. Naslouchárna slouží pouze k rozhovorům, nehrajeme žádné hry, ale věnujeme se tomu, co máte na srdci.

Těšíme se na vás.

Otevírací doba klub od 3.10.2022